Office : +6652010114 | Sale : +66814947971 | Account Support : +66884369247

DAโซลูชั่นส์ การสำรองข้อมูลประสิทธิภาพสูง จาก DATTO
สำรองข้อมูลทุกได้ทุกที่ ข้อมูลทุกอย่าง และกู้ข้อมูลกลับทำงานปกติในระยะเวลาเพียงไม่กี่นาที

Datto เป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมการสำรองและป้องกันข้อมูล ด้วยความโดดเด่นในเรื่องของโซลูชั่นที่หลากหลายพร้อมยังช่วยเสริมในเรื่องของ การดำเนินงานทางด้านธุรกิจที่ต้องการความต่อเนื่อง ด้วยเทคนิคพิเศษในการทำ Recovery system ด้วย Down Time ที่ต่ำทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Data ไม่มีความขาดช่วงในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่อระบบคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร DATTO มีโซลูชั่นที่เหมาะสมกับ ธุรกิจในหลากหลายขนาด ตั้งแต่ธุรกิจระดับ SME ไปจนถึงธุรกิจระดับ Large Enterprise ด้วยการจัดเตรียมพื้นที่ที่สามารถเลือกขนาดพื้นที่สำรอง ข้อมูลได้ตามที่ต้องการพร้อมกับการกู้คืนข้อมูลกลับคืนได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องการของบริการที่ต้องการ SLA แบบ 24x7x365 วัน

SIRIS 3 Enterprise BC/DR 500GB-120TB

SIRIS 3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการสำรอง ข้อมูลโดยรวมด้วยคุณลักษณะเต็มรูปแบบในแพคเกจผสมผสาน แพคเกจเดียว สามารถปกป้องการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานทาง กายภาพ แบบจำลองเสมือน และแบบคลาวด์อย่างง่ายบน Windows, Mac หรือ Linux และทำให้เซิร์ฟเวอร์ที่การ stop Service ไปสามารถ ทำการ Recovery System กลับขึ้นมาใหม่ไดไนเวลาไม่กี่วินาที บน Datto Platform โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือใด ๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้จะมีการ สำรองข้อมูลโดยจัดโนมัติตามที,คุณกำหนดตารางไวไนอุปกรณ์เฉพาะ และทำสำเนาการสำรองข้อมูลไปที่ Datto Cloud มีการกู้คืนข้อมูลจากจุด ต่าง ๆ อย่างรวดเร็วภายในเวลาที่กำหนดและใช้การจำลองเสมือนเฉพาะที่ Datto Cloud virtualization – หรือทั้งสองแบบ – เพื่อทำให้ธุรกิจสามารถ ดำเนินการต่อได้ภายในไม่กี่นาที

Datto SIRIS 3 ถือเป็น solution ทื่ออกแบบมาเพื่อทำการ Protect ข้อมูลทื่มีความสำคัญอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมคับการทำ Instant Virtualization ที่ช่วย Recovery System คืนกลับมาพร้อมใช้งานได้ภายในระดับวินาที พร้อมคับ solution Cloud ทื่มีมาพร้อมในลักษณะ Full Back Up solution & DR service ในตัว

SIRIS 3 APPLIANCE

ด้วยนวัตกรรมการออกแบบและวัตถุประสงค์ของ Datto สามารถวัดทำไต้ตามข้อกำหนดเฉพาะในต้านโซลูชั่นไต้ด้วย Datto SIRIS มาพร้อมกับอุปกรณ์รุนล่าสุดในทุกๆ model และในแต่ละเครื่องจะมี port สำหรับการเชี๋1อมต่อแบบ Ethernet ขนาด 10 จิกะไบต และมาพร้อมกับ CPUs แบบ multi-core Intel XEON รุ่นล่าสุดและ memory DDR4 เพื่อเพิ่มสมรรถนะรวมทั้ง IPMI สำหร้บการบริหารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทางานอ้ตโนม้ตทางไกล เครื่องมือทั้งหมดที่ สร้างและทดสอบโดย Datto จะมาพร้อมกับการร้บประกันตามมาตรฐาน 5 ปีจากโรงงานผลิต ขนาดบรรจุส1าหร้บจ้ดเก็บ ข้อมูลจะมีตงแต่ 500GB จนถึง 120TB สามารถเลิอกขนาดได้ตามขนาดข้อมูลของธุรกิจของท่าน irtualization ที่ช่วย Recovery System คีนกดับมาพร้อมใช้งานได้ภายในระด้บวินาที พร้อมกับ solution Cloud ที่มีมาพร้อมในลักษณะ Full Back Up solution & DR sen/ice ในต้ว

SIRIS3X1&X2

Datto SIRIS 3X1 มีชุดคุณลักษณะของแพลดฟอร์ม SIRIS 3 เต็มรูปแบบในเครื่องมือ form-factor all-flash ขนาดเล็ก โดยตามเจตนาของเครื่อง SIRIS ระดับเริ่มต้น X1 และ X2 จะสามารถป้องกันเซิร์ฟเวอร์หนึ่งหรือสอง แห่งโดยมาพร้อมกับไดร์ฟดัดเก็บข้อมูล SSD ขนาด 1 หรือ 2TB และ RAM ขนาด 16GB – และเหมือนเครื่องมือ SIRIS ขนาดใหญ่ ทั้งสองแบบสามารถดำเนินการจำลองเสมือเฉพาะที่ได้โดยตรงบนเครื่อง

SIRIS 3 VIRTUAL

เครื่อง Datto SIRIS 3 Virtual มีชุดคุณลักษณะแพสตฟอร์ม SIRIS 3 เต็มรูปแบบสำหรับธุรกิจที่ต้องการใช้บริการ ต้านการจำลองเสมือนมากกว่า SIRIS 3 Virtual สนับสนุน VMware, vSphere, Microsoft Hyper-V และ Citrix XenServer

SIRIS 3 IMAGED

Datto SIRIS 3 มีการเก็บข้อมูลเป็นลักษณะ Imaged โดยเครื่อง SIRIS มีการใช้อุปกรณ์ USB Imaging ซึ่งจะแปลงอุปกรณ์สำรองและกู้คี๋1นเพื่อการทำ DR Array กว้าง และฮาร์ดแวร์อื่นๆ ของผู้ใชงานเข้าในเครื่อง Datto SIRIS3 เต็มรูปแบบ โดยแค่เพิ่ยงใส่คีย์ของ USB เข้าในฮาร์ดแวร์ที่มีและ SIRIS 3 Imaged ก็จะสามารถติดตั้ง แพลดฟอร์ม SIRIS 3 ให้ทั้งหมด

ALTO SMBBC/DR 1TB -24TB

ALTO คือแพลตฟอร์มแรกที่ป้องกันข้อมูลโดยรวมเต็มรูปแบบและประหยัดต้นทุนซึ่งสร้างขึ้นเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก โดยมีประสิทธิภาพสูงในราคาที่น่าสนใจ สามารถปกป้องการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ แบบจำลอง เสมือนและแบบคลาวดัอย่างง่ายบน Windows, Mao หรือ Linux และทำให้เซิร์ฟเวอร์ที่หยุดการทำงานไปกลับขึ้น Start Service ขึ้นมาไต่ในเวลาไม่กี่วินาทีโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือใด ๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้ จะมีการสำรอง ข้อมูลโดยอัตโนมัติตามที่คุณสามารถกำหนดตารางไว้ในอุปกรณ์เฉพาะ และทำสำเนาการสำรองข้อมูลไปที่ Datto Cloud มีการกู้คืนข้อมูลจากจุดต่าง ๆ อย่างรวดเร็วภายในเวลาที่กำหนดและยังสามารถใช้ Datto Cloud virtualization เพื่อช่วย Start Service เซิรฟเวอร์ที่หายไปกลับขึ้นมาใหม่ได้ในเวลารวดเร็ว หากท่านเป็นองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก ที่มีโครงสร้างทางธุรกิจที่ต้องทำการป้องกัน ALTO เป็นโซสูชนที่เหมาะสมสำหรับท่านเป็นอย่างยิ่ง

DATTO NAS 3 การจัดเก็บช้อมูลบนเครือข่ายที่มาพร้อบกับการสำรองข้อมูลบน CLOUD

Datto NAS 3 คือลังกัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย โดยบริหารกัดการแบบ centralize Management มาพร้อมกับ การสำรองข้อมูลบน Datto Cloud ที่มีปลอดภัยบน datacenter ระดับโลก สามารถแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้ง่าย บนเครือข่ายพร้อมกับมีการทำ Version Control เพื่อสำรองข้อมูลของตัว NAS ไว้ที่ Appliance และไปที่ Datto Cloud โดยไม่ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใด ๆ เพิ่มเติม อีกทั้ง สามารถจัดเก็บไต้เฉพาะที่มากกว่า มีความปลอดภัย และสำรองข้อมูลไปยัง Cloud ได้ตลอดกาลพร้อมสำเนาระดับการบล็อคและการเก็บรักษาบนคลาวด์อย่างไร้ขีดจำกัด ไม่ว่าคุณจะทำไฟล์หรือทั้งหมดหายไป Datto NAS3 สามารถกู้ข้อมูลไฟล์ธุรกิจของท่านกลับคืนมาไต้อย่างรวดเร็ว

DATTO DRIVE

การแชร์ File ข้อมูลถือเป็นเรื่องที่สำคัญต่อธุรกิจของท่าน แต่มักจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดังนั้น Datto จึงได้มี การนำเสนอ service บน Cloud ด้วย DATTO DRIVE เพื่อการการแชร์ไฟล์ระหว่างกนขององค์กรด้วยต้นทุน ตาสำหรับธุรกิจของท่าน บน Datto Cloud ที่มีปลอดภัยในระดับสูง โดยข้อมูลที่อยู่บน Datto Cloud นั้น จะมีการใส่รหส่ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า สามารถใช้ Datto Drive สำหรับเพื่อการเก็บไฟล์และโฟลเดอร์ต่าง ๆ ที่ต้องการ แชร์ข้อมูลหรือเชื่อมต่อข้อมูลใหลับพนักงาน หรือกลุ่มบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะในสำนักงานหรือ การทำงานในลักษณะ Mobile office ก็สามารถแชร์ขอมูลได้ทุกที่ ทุกเวลาแบบไม่จำกัด เพื่อให้ธุรกิจมีการดำเนินการ ได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

BACKUPIFY การสำรองข้อมูลและการกู้คืนจาก CLOUD TO CLOUD

Datto Backupify คือแพลตฟอร์มป้องกันข้อมูลโดยรวมแบบ Cloud to Cloud โดยรองรับการ Backup Software service on cloud ชั้นนำระดับโลกหลากหลายยี่ห้อ ลูกค้าจำนวนเกือบสองล้านรายที่อาศัย Backupify ในการป้องกันข้อมูล SaaS ผู้ใช้งานสามารถป้องกันขอมูล Office 365, Google Apps และ Salesforce ใน Datto Cloud ที่ปลอดภยได้ และกัดเก็บข้อมูลที่สูญหาย หรือข้อมูลที่ถูก Interrupt ได้ ในเวลาไม่กี่วินาทีผ่านอินเตอร์เฟสมีมีหน้าจอการใช้งานที่ง่าย อีกทง สามารถตั้ง Schedule การสำรอง ข้อมูลได้แบบอัตโนมัติ และยังสามารถกู้คืนข้อมูลที่มีคุณค่าทางธุรกิจได้ภายในเวลาไม่กี่นาที

โดยมี Solution Cloud to Cloud ที่สามารถรองรับได้ดังนี้

  • Backupify for Office 365
  • Backupify for GoogLe Apps
  • Backupify for Salesforce

 

FEATURED DATTO TECHNOLOGY AND SERVICES

Ransomware Detection

Datto มาพร้อมกับ Features Ransomware Detection ซึ่งถือเป็นรายต้นๆ ของผู้ให้ บริการ Backup Solution ที่มีการคำนึงถึงในส่วนนี้ Datto จะเผ่าติดตามการสำรอง ข้อมูลอย่างจริงจังและเมื่อตรวจจับพบร่องรอยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ IRIS จะมีการส่ง Alert แจ้งไปทาง Admin ว่าข้อมูลเกิดมีความเสี่ยงต่อการติด Ransomware โดย Admin สามารถทำการกู้ระบบหรือกู้คืนข้อมูล โดยการทำเลือก Recovery ข้อมูลจาก Version ล่าสุดก่อนหนาที่มีความเสยงการติด Ransomware ทำให้ผู้ใช้’ปราศจาก ความกังวลเกยวกับมัลแวร์เรียกค่าไถ่และทำให้ธุรกิจสามารถกลับไปดำเนินการ ทำงานอย่างต่อเนื่อง ได้อย่างรวดเร็วด้วย SIRIS ซงเป็น Platform ที่ออกมาแบบมา เพื่อรองรับต่อความเสี่ยงดังกล่าวอย่างสมบูรณ์

Advanced Screenshot Verification

Datto มีฟังก์ชั่นในการช่วยตรวจสอบสถานะการทำงานของ server ที่ได้ทำการ back Up โดยสามารถทำการตั้ง Schedule ในการทดสอบด้วยการทดลอง Boot image file backup แบบลัติโนม้ชิเพื่อเช็คสถานะการทำงานของ File Backup ว่าสามารถ ทำการ Recovery Backup file ขึ้นมาในลักษณะ Virtual Server ได้สมบูรณ์และ ทุกขั้นตอนของการทดสอบนั้น Datto จะทำการทดสอบพร้อมกับทำ Screenshot บนทึกหน้าจอทุกขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการทดสอบ เพื่อจัดทำเป็น Report แบบ ลัติโนมัติส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบทาง Email ด้วยการทำงานดังกล่าวทำให้ ผู้ใช้สามารถมั่นใจในผลิตภัณฑ Datto ว่า File Backup ที่มีการทำ Backup ด้วย Datto นั้นอยู่ในสภาพที่กล้ารับประกันได้ว่า สามารถพร้อมใช้งานได้ 100% เพื่อสร้าง ความมั่นใจให้กับผู้ดูแลระบบที่ต้องการลดในเรื่องของการบริหารจัดการแบบ manual

NAS Guard

เนื่องจากในปัจจุบันนั้น Network storage Device ที่ใช้ภายในองค์กรไม่ได้มีการทำ Backup ขึ้น Cloud หมดทุกขึ้น ทำให้ Datto NAS ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าว ด้วยการออกแบบ Datto NAS 3 เพื่อให้สามารถ mount Network storage Device ที่มีอยู่ในองค์กรได้และสามารถทำการตั้งตารางเพื่อ copy Data ที่ทำการ mount มาเก็บไว้ที่ Datto NAS แบบอัตโนมัติได้ จึงเสมือนช่วยองค์กรช่วยทำการ Protect data ของท่านมาบัง Datto NAS และด้วยฟังค์ขั้นการสำรองข้อมูลจากตัว Datto NAS ขึ้นสู่ Datto Cloud จึงช่วยทำให้องค์กรสามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่มีอยู่บน Network storage Device ของท่านนั้น มีการช่วยทำการ Backup อีกครั้งจากการ ทำงานของ Datto NAS ให้กับท่าน เพื่อเพิ่มความมั่นใจต่อข้อมูลที่มีค่าขององค์กร

Direct Restore utility

ในการกู้ File Back up บน SIRIS บน Windows สามารถทำการกู้ได้โดยตรงด้วย วิธีการทำ Direct Restore โดยไม่จำเป็นต้องทำการ Boot Image File ขึ้นมาได้ด้วย ฟังค์ขั้นการทำงานของ SIRIS 3 ทำให้สามารถด้นหาไฟล์ต่างได้ โดยข้อมูลที่มีการ Back Up บน SIRIS มีการทำ Encrypt และมีการทำ Deduplicated บน SIRIS ได้ ด้วยโดยไม่จำเป็นต้องทำการ Boot Images ทั้งหมด เมื่อพบไฟล์และโฟลเดอร์ ที่ต้องการแล้ว SIRIS จะทำการดึง File ที่ด้องการใช้งานดังกล่าว ผ่าน iSCSI ซึ่ง การโอนข้อมูลผ่าน iSCSI นี้จะทำได้ค่อนข้างรวดเร็วและยังสามารถ Maintain ในเรื่อง ของ Permission ในการโอนถ่ายข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

Geo Replication

ในการทำ Replicate ข้อมูลที่มีการฝากขึ้น Cloud ที่ Primary Datacenter ที่มีการ synch ข้อมูลจาก SIRIS Backup ขึ้นไปนั้น จะมีการทำสำรองข้อมูลไปยัง Datacenter สำรองถ้ามีอยู่ในเขตภูมิภาคเดียวกัน

Inverse Chain Technology ™

เทคโนโลยีที่จดทะเบียนนี้จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของกรณีที่ File Back Up Chain เกิดการเสียหายทุกครั้งที่มีการ back Up Datto จะมีการ Convert File Back Up เป็น Image File ด้วยทุกครั้ง Data ที่มีการ Back Up สามารถกู้กลับมาใช้งานได้ทั้ง On และ Off Site Mode

Backup Insights™

ด้วยเทคโนโลยีของ Datto สำหรับการ Back Up นั้นจะช่วยในเรื่องของการคอยเช็ค ข้อมูล Back Up ที่มีการเปลี่ยนแปลง ระหว่าง 2 Sites ดังนั้นทำให้ง่ายต่อการเช็คไต้ว่า File ถูก Delete หรือมีการดีดไวรัส

Instant On-Site and Off-Site Virtualization

Datto Appliance สามารถทำ Instant Virtualization แบบ Local บนตัว Appliance รุ่น SIRIS และยังทำ mirror back up ขึ้น Datto Cloud และยังสามารถทำ Instant Virtual Server Machine บน Cloud เพื่อลดปัญหา Server ที่มีการทำ Back เกิดหยุดการ ทำงานไม่สามารรถใช้งานได้

Hybrid Virtualization

ด้วยความสามารถที่ Datto SIRIS สามารถทำ Instant Virtualization ด้วยการเชื่อม ต่อแบบ One Click และยังมีการทำ Mirrored Data ที่มีการทำ back up ขึ้นสู่ Cloud แบบอัตโนมัติ เพื่อลดปัญหา Fault tolerance และไม่รบกวน Bandwidth ของบริษัท ด้วยการ Restore System กลับผ่านการบริหารจัดการ มายังเครื่อง Local ของลูกค้าไต้ แบบทันทีทันใด

Datto Drive local

ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีการทำ Cloud Hosted File Synch จะง่ายในเชิงของการใช้งาน แต่อาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ได้ครอบคลุมในส่วนของ Security Policy Concern บางครั้ง Solution ในการ Access ข้อมูลแบบ Local อาจจะสามารถตอบโจทย์ได้ มากกว่าในบางสถาณการณ์ SIRIS จึงสามารถตอบโจทย์ต่อการทำงานตรงแบบด้วย Source Code ที่ออกแบบมาเพื่อการทำงาน Access แบบ hosted on local และยัง สามารถ collaborate dataได้จากที่ต่างๆหรือแม้กระทั้งจาก Data on Cloud ซึ่งมีมา พร้อมอับการทำงานในรุ่นของ SIRIS

Agentless and Agent-based Back

เนื่องด้วย Datto SIRIS สามารถรองรับการ Back Up ได้ทั้ง VMWARE และ Physical server ดังนั้นการ Back Up จึงออกแบบมาเพื่อ Support การทำงานทั้งแบบ Agentless และแบบ Agent-based

Time-Based Cloud Retention

Datto ช่วยชีวิตง่ายขึ้นจากการคิดค่าใช้จ่ายของ Datto storage on Cloud ด้วยการ ออกแบบและพัฒนามายาวนาน สามารถทำให้ Datto ออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานของ storage on Cloud ได้ตามความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลบน Cloud แบบ 1,3 หรือ 7ปี

Infinite Cloud Retention

ข้อมูลมีการเติบโตขึ้นในแต่ละกัน ซึ่งมีผลกับ storage ที่จะต้องสามารถขยายความจุ ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่อัตราการเติบโตขึ้นในแต่ละวัน Datto จึงมี Solution ที่รองรับ การขยายข้อมูล แบบ Infinite Cloud Retention เพื่อรองรับต่ออัตราการเติบโตขึ้น ของข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการเก็บรักษาสำหรับการใช้งานในอนาคต สำหรับองค์กร ที่มีความต้องการทำการ Archive data ในระยะยาว Datto ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่เหมาะต่อการใช้งานสำหรับท่าน

Award-Winning Support

การสน้บสนุนช่วยเหลือทางเทคนิคโดยตรงของ Datto มีการรับประกันการ Support แบบ Direct to user ได้แบบ 100% และพร้อมบริการตลอด 24 ชั่วโมง / 7 กันต่อ สัปดาห์/ 365 วันตลอดปี ดังนั้นท่านจะสามารถได้รับความช่วยเหลือเมื่อท่านต้องการ การช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดของวันและสามารถช่วยเหลือได้ครบทุกพื้นที่ การใช้งาน

VDO Present Alto3

Datto Training @ Smile Network

previous arrow
next arrow
Slider