Office : +6652010114 | Sale : +66814947971 | Account Support : +66884369247

Mikrotik คืออะไร Mikrotik มาจากภาษา Latvia ประเทศ Latvia เป็นประเทศเล็กๆ อยู่ทางยุโรปตะวันออก ซึ่ง Mikrotik เกิดจากการผสมคำสองคำ ระหว่าง Mikro(Micro)+Tik(Network) หรือถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าเครือข่ายขนาดเล็ก แต่จริงๆ แล้วปัจจุบันไม่เล็กเลยนะครับ คงคล้ายๆ กับ คำว่า Micro+Soft มั้งครับ บริษัท Mikrotik ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1996 และในปี 1997 ได้ถือกำเนิด RouterOS ขึ้นและใช้งานกันต่อมาจนถึงปี 2002 Mikrotik ได้ผลิต Router ขึ้นเป็นของตัวเองโดยมีชื่อเรียกว่า RouterBoard ปัจจุบัน บริษัท Mikrotik ตั้งอยู่ที่ เมือง Riga เมืองหลวงของประเทศ Latvia

RouterOS and RouterBoard

RouterOS เป็น software router หรือ ระบบปฎิบัติการสำหรับ router ซึ่งตัว RouterOS สามารถติดตั้งลงบนเครื่อง PC ธรรมดาๆ ได้ด้วย โดยที่เราสามารถติดตั้งลงไปตรงๆได้เลย ไม่ต้องติดตั้งระบบปฎิบัติใดๆก่อน มันจะทำให้ PC ของเรากลายร่างไปเป็น router โดยอัตโนมัติ

RouterBoard เป็น network hardware หรือ อุปกรณ์ network หรือเรียกง่ายๆ มันก็คือ router นั้นแหละครับ โดย RouterBoard ทุกตัวจะถูกติดตั้ง RouterOS มาจากโรงงานไว้แล้ว ทำให้สามารถเอา RouterBoard ไปใช้งานได้เลย

ซึ่งในปัจจุบัน มีการใช้งานอยู่ทัวโลก บางประเทศมีการใช้มากกว่า 60,000 อุปกรณ์ภายในปีเดียว นั้นเป็นเครื่องพิสูจน์แล้ว ว่าเป็นที่ยอมรับของบริษัททั่วโลกที่นำสินค้า Router ของบริษัทนี้มาใช้ หรือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำได้แถบทุกอย่างที่อุปกรณ์เราว์เตอร์ชั้นนำของโลก แต่ถ้าเปรียบเทียบด้านราคากับคุณภาพที่ได้

สำหรับในไทยก็มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เช่น มี ISP หลายรายเอา Mikrotik ไปให้บริการเป็น broadband router สำหรับ internet ตามบ้าน, เอาไปทำเป็น ระบบ WiFi Hotspot ให้ตามหอพัก หรือร้านกาแฟ โดย Smile ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ติดตั้ง Mikrotik ให้กับลูกค้านับ 100 site เช่นกัน